oferujemy

Cięcia korygujące

cięcie korygujące drzewa Cięcia korygujące drzew wykonuje się w celu usunięcia wad budowy korony, poprawienia statyki drzewa lub przeciwdziałaniu ewentualnemu rozłamaniu poprzez cięcia korygujące gałęzi korony w odpowiednich punkach.

Cięcia korygujące dokonuje się kiedy korona drzewa jest już w pełni ukształtowana, lecz niestety wystąpiły w niej wady budowy.

Przyczynami wystąpienia nieprawidłowości są: wady genetyczne, zaniedbania, niefachowa pielęgnacja, błędy przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych, zacienienie, uszkodzenia powstałe w skutek zdarzeń losowych np: silny wiatr. Wszystkie powyższe defekty kwalifikują drzewo do cięcia korygującego.

Do najczęściej spotykanych wad budowy korony należy zaliczyć:
a) zdeformowania o nienaturalnym pokroju,
b) zaburzona statyka korony,
c) korona dwu lub wieloprzewodnikowa, najczęściej z ostrym rozwidleniem ze skłonnością do rozłamania.

W przypadku cięć korygujących, rozmiar cięć nie powinien przekraczać 30% masy żywych gałęzi.

Zlecenie cięcia korygującego

Jeśli chcesz wiedzieć więcej odnośnie cięć korygujących lub planujesz zlecić firmie cięcia korygujące - zapraszamy do kontaktu.